Eesti 2.0 suvekool "HÜPPELAUD"
HÜPPELAUD toimub 24.-28. juulini 2017 Tartus AHHAA teaduskeskuses.
Suvekooli on oodatud registreeruma kõik Eesti koolide 7.-12. klassi õpilased, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate vastu ning tahavad nädalase programmi jooksul tiimitöö vormis mõelda välja lahendusi probleemidele elust enesest.
Osalemine (sh toitlustus) on õpilastele tasuta, vajadusel tuleb ise katta vaid majutuskulu.
start
press ENTER
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a typeform
press ENTER